Školení a kurzy pro základní školy

 • Multikulturní den

  1. st. a 2. st. ZŠ
  25 účastníků
  Dle stanovišť
  Dle dohody

  Dopolední akce pro 1. či 2. stupeň ZŠ během, které si žáci projdou několika centry- zeměmi a seznámí se s jejich zvyky (např. Čína, Vietnam, Afrika apod.). Součástí bloku je i ochutnávka jídel z ethnocateringu a výtvarná dílna pro žáky.

  Výběr konkrétních zemí probíhá po dohodě se školou. Cena je stanovena podle počtu žáků a počtu stanovišť.

  Lektor: Lektor CDV a lektoři cizinci z konkrétní země původu

  Objednávka školeníZaslat dotaz

 • Extremismus

  2. st. ZŠ a SŠ
  25 účastníků
  2 vyuč. hodiny
  1 600 Kč/2h blok

  Během této dílny se žáci s využitím interaktivních forem práce seznámí s problematikou lidských práv, demokratickými principy, problematikou rasismu a xenofobie a s aktuální situací na poli pravicového extremismu.

  Lektor: Lektor CDV

  Objednávka školeníZaslat dotaz

 • Dílna o zemi původu

  (Ukrajina, Bělorusko, Vietnam, DR Kongo, Afghánistán)

  2. st. ZŠ a SŠ
  25 účastníků
  3 vyuč. hodiny
  3 800 Kč/2h blok

  Během této dílny se žáci s využitím interaktivních forem práce seznámí se situací cizinců přicházejících z vybrané země, jejich integrací v ČR. Součástí dílny je krátké představení země původu migranta, seznámení s kulturními specifiky těchto zemí a současnou situací v zemi původu.

   U každé z uvedených zemí je rozebíráno i obecné téma, které s ní souvisí:
  • Ukrajina-pracovní migrace, předsudky a stereotypy
  • Bělorusko - uprchlictví, azyl, diktatura
  • Vietnam - pracovní migrace, předsudky a stereotypy
  • Angola - globalizace
  • Afghánistán - islám, náboženský fundamentalismus
  • Sýrie- válečný konflikt, uprchlictví, azyl

  Lektor: Lektor CDV a lektor cizinec z konkrétní země původu

  Objednávka školeníZaslat dotaz

 • Migrace a lidská práva

  2. stupeň ZŠ
  25 účastníků
  2 vyuč. hodiny
  1 600 Kč/2h blok

  Během této dílny se žáci s využitím interaktivních forem práce seznámí se základními pojmy- migrace, xenofobie, rasismus. Součástí dílny jsou vedle interaktivních her, které žákům umožní vžít se do situace cizince i krátká videa s příběhy migrantů, prezentace a fotografie.

  Lektor: Lektor CDV

  Objednávka školeníZaslat dotaz

 • Vietnam

  1. stupeň ZŠ
  25 účastníků
  2 hodiny
  1 600 Kč/blok

  Co je to Ao dai, nebo non? Jak je ve Vietnamu velká nejbližší rodina nebo co se tam jí? I na to odpoví naši lektoři z Vietnamu. Vedle toho si děti vyzkouší jíst hůlkami, vyrobí si obrázek z rýže, vyzkouší si vietnamský kroj apod.

  Lektor: Lektor CDV a lektor z Vietnamu

  Objednávka školeníZaslat dotaz

 • Afrika

  1. stupeň ZŠ
  25 účastníků
  2 hodiny
  1 600 Kč/blok

  Děti se hravou formou seznámí s Afrikou a životem v Africe. Jak děti v Africe tráví volný čas, s čím si rádi hrají, jak vypadají jejich rodiny, jak maminky svolávají děti k jídlu? I na tyto otázky odpovíme během dílny.

  Lektor: Lektor CDV a lektor z Afriky

  Objednávka školeníZaslat dotaz