Školení a kurzy pro střední školy

 • Extremismus

  2. st. ZŠ a SŠ
  25 účastníků
  2 vyuč. hodiny
  1 600 Kč/blok

  Během této dílny se žáci s využitím interaktivních forem práce seznámí s problematikou lidských práv, demokratickými principy, problematikou rasismu a xenofobie a s aktuální situací na poli pravicového extremismu.

  Lektor: Lektor CDV

  Objednávka školeníZaslat dotaz

 • Dílna o zemi původu

  (Ukrajina, Bělorusko, Vietnam, DR Kongo, Afghánistán)

  2. st. ZŠ a SŠ
  25 účastníků
  3 vyuč. hodiny
  3 800 Kč/blok

  Během této dílny se žáci s využitím interaktivních forem práce seznámí se situací cizinců přicházejících z vybrané země, jejich integrací v ČR. Součástí dílny je krátké představení země původu migranta, seznámení s kulturními specifiky těchto zemí a současnou situací v zemi původu.

   U každé z uvedených zemí je rozebíráno i obecné téma, které s ní souvisí:
  • Ukrajina-pracovní migrace, předsudky a stereotypy
  • Bělorusko - uprchlictví, azyl, diktatura
  • Vietnam - pracovní migrace, předsudky a stereotypy
  • Angola - globalizace
  • Afghánistán - islám, náboženský fundamentalismus
  • Sýrie- válečný konflikt, uprchlictví, azyl

  Lektor: Lektor CDV a lektor cizinec z konkrétní země původu

  Objednávka školeníZaslat dotaz