Vzdělávací projekty

Projekt Centrum demokratického vzdělávání II

Projekt se zaměřuje na posilování soudržnosti na úrovni místní komunity a motivuje cílovou skupinu projektu - migranty a azylanty k aktivní participaci na komunitním životě. Zároveň otevírá prostor pro vzájemné setkávání a poznávání se migrantů a majority, které povede ke snížení negativních jevů, které mohou plynout ze špatné integrace a mít negativní vliv na soužití v komunitě. Do aktivit jsou nově zapojeni i senioři z majority.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 1. 2021

Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000703

Komu jsou aktivity určené: Migrantům a českým občanům z Prahy

Jaké aktivity nabízíme:

Klub pro rodiče s dětmi

Doučování dětí migrantů a azylantů

Sousedská setkání

Kurzy vaření

Kavárničky pro seniory

Nízkoprahový klub pro děti

Tematické večery

Sousedská setkání

Brunche pro státní správu a NNO

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Praha-pól růstu ČR.

Logo EU, Praha, projekt
Projekt Poznejme se II

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Příjemce: Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.

Číslo dotace: č. DOT/62/05/006505/2019

Komu jsou aktivity určené: Migrantům z Prahy

Jaké aktivity nabízíme:

Kurzy češtiny pro dospělé

Jazykový kurz češtiny pro děti

 

Poznáváním k integraci

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Příjemce: Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.

Číslo dotace: č. DOT/62/02/007631/2020

Komu jsou aktivity určené: Migrantům z Prahy

Jaké aktivity nabízíme:

Kurzy češtiny pro dospělé