Kontaktujte nás: 721 380 313

Vzdělávací projekty

Projekt Centrum demokratického vzdělávání

Projekt se zaměřuje na posilování soudržnosti na úrovni místní komunity a motivuje cílovou skupinu projektu- migranty a azylanty k aktivní participaci na komunitním životě. Zároveň otevírá prostor pro vzájemné setkávání a poznávání se migrantů a majority, které povede ke snížení negativních jevů, které mohou plynout ze špatné integrace a mít negativní vliv na soužití v komunitě.

Doba realizace projektu: 1.4.2017 – 31.12.2018

Komu jsou aktivity určené: Migrantům a českým občanům z Prahy

Jaké aktivity nabízíme:

Klub pro matky s dětmi

Doučování dětí migrantů a azylantů

Sousedská setkání

Workshopy

Bližší informace o projektu a jeho aktivitách vám podají:

Mgr. Andrea Špirková, andrea@demokraticke-vzdelavani.cz, tel: 601 166 750

Bc. Šárka Paličková, sarka@demokraticke-vzdelavani.cz, tel:601 166 750

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Praha-pól růstu ČR.

Logo EU, Praha, projekt