Projekty

  • 27 Říj 2017

    Vzdělávací projekty | Projekty

    Projekt se zaměřuje na posilování soudržnosti na úrovni místní komunity a motivuje cílovou skupinu projektu- migranty a azylanty k aktivní participaci na komunitním životě. Zároveň otevírá prostor pro vzájemné setkávání a poznávání se migrantů a majority, které povede ke snížení negativních jevů, které mohou plynout ze špatné integrace a mít negativní vliv na soužití v komunitě.