STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA NORSKA DÍKY PROGRAMU ACTIVE CITIZENS FUND

V březnu jsme pro edukátory z 8 institucí realizovali studijní cestu do norského Kristiansandu v rámci vzdělávácího projektu zaměřeného na občanské vzdělávání mládeže.

Ve dnech 12.-14. března 2024 jsme uskutečnili studijní cestu do Norska zaměřenou na vzdělávání mládeže, kterou Centrum demokratického vzdělávání pořádalo ve spolupráci s centrem Arkivet a Univerzitou v Agderu v rámci programu Active Citizens Fund.

Jak se v Norsku přistupuje ke vzdělávání mládeže v oblasti témat občanské vzdělávání a demokracie?
Společně se sedmi lektory z Prahy, Středočeského, Pardubického a Ústeckého kraje jsme diskutovali a porovnávali naše vlastní přístupy v práci s mládeží k těmto tématům. Zúčastnili se kolegové z rozmanitých institucí: Památník Lidice, Živá paměť, Krajská knihovna v Pardubicích, Faketicky - mediální workshopy,  Slam poetry CZ, Collegium Bohemicum a Český Svaz Ochránců Přírody.


V rámci studijní cesty jsme navštívili ARKIVET Peace and Human Rights Centre, vzdělávací a dokumentační centrum se sídlem v Kristiansandu v jižní části Norska, které se věnuje vzdělávání, výzkumu a osvětě zaměřené na okupaci Norska během 2. světové války. Pracovníci zde využívají místní historii, dobové narativy a příběhy pamětníků v expozicích a při vzdělávání tak, aby podpořili demokracii a mír. Součástí této návštěvy byla nejenom prohlídka výstavy, vysvětlení jejího pozadí a zamýšlený efekt na návštěvníky, ale představena byla také praktická ukázka workshopu a aktivit pro mládež. V rámci návštěvy centra byl rovněž představen projekt Dembra, který se v edukačních programech věnuje problematice začleňování, participaci a souvisejícím tématům.

O propojování výzkumu a didaktické práce s tím, jak jsou demokratické kompetence a hodnoty ve vzdělávaní pojímány, jsme mohli diskutovat s vědci na UiA - University of Agder. Univerzitní komplex, kde lidé, atmosféra a propojení s přírodním prostředím komplexně ztělesňují otevřený dialog a rovnou participaci všech, všechny účastníky přímo uhranul!V Norsku se o tématech rozvoje demokratických kompetencí #sodvahou diskutuje z různých úhlů ve výzkumném i veřejném prostředí s cílem překonávat bariéry a podpořit děti a mladé lidi ve společenském dialogu, který je přístupný a otevřený všem.
Odborníkům, se kterými jsme se měli příležitost setkat moc děkujeme za skvělý čas v Kristiansandu strávený a těšíme se na druhou část naší výměnné spolupráce – setkání v Praze, kterého se můžete zúčastnit i vy a osobně se inspirovat norskou zkušeností:
 

Toto úspěšné a užitečné setkání s odborníky z Norska jsme mohli realizovat díky projektu v rámci Active Citizens Fund ČR. Děkujeme za podporu!

Kontaktní osoba aktiv projektu:
 

sarka@demokraticke-vzdelavani.cz
+420 601 166 750Aktivitu jsme realizovali v rámci projektu Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.