S ODVAHOU SPOUŠTÍME VZDĚLÁVACÍ PROJEKT V OBLASTI OBČANSTVÍ 

CDV dlouhodobě směřuje k vyššímu zapojení veřejnosti, mládeže a cizinců do občanské společnosti prostřednictvím vzdělávacích a neformálních komunitních aktivit. Na podzim 2022 začal náš nový projekt s názvem Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR.  

Občanské vzdělávání je výzva, jdeme do toho S ODVAHOU a vážíme si podpory Nadace OSF a programu Active Citizens Fund v zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost.

V rámci projektu realizujeme průzkum aktuálních trendů a dobrých praxí ve vzdělávání na poli demokracie a občanství.

Hlavními skupinami, které do aktivit zapojíme, je mládež a cizinci. Výstupy z projektu týkající se demokracie a občanské participace budeme dále sdílet s dalšími organizacemi občanské společnosti a širší veřejností.

CÍLE PROJEKTU

 • Zvýšit informovanost mládeže o možnostech účasti v občanském procesu

 • Informovat cizince o občanské participaci skrze praktické workshopy

 • Získávání a testování příkladů dobrých praxí ze zkušeností evropských zemí

 • Přispět k informovanosti organizací občanské společnosti o aktuálních trendech v oblasti zapojování mládeže a eliminace bariér participace cizinců

 • Advokační činnost v tématu zvýšeného zapojení obyvatel do občanského života

 

Projekt nám také pomůže prohloubit mezinárodní spolupráci, jelikož v rámci něj budeme kooperovat se dalšími evropskými institucemi. Zorganizujeme studijní setkání ve spolupráci s partnerskými zahraničními organizacemi, podíváme se například do rakouského Demokratiezentrum Wien a dalších organizací ve Vídni.

Závěrem projektu v Praze uspořádáme konferenci pro organizace občanské společnosti, zástupce veřejné sféry aktivní ve vzdělávání a další zájemce o téma z řad široké veřejnosti.

 

AKTIVITY PROJEKTU

 • Rozvoj fundraisingu a komunikace organizace

 • Vstupní výzkum v oblasti občanské participace a demokratického vzdělávání v ČR a Evropě

 • Realizace studijního networkingového setkání v Norsku pro zástupce organizací občanské společnosti

 • Realizace studijního networkingového setkání v Rakousku pro zástupce organizací občanské společnosti

 • Semináře na školách po celé ČR

 • Semináře pro cizince a obyvatele ČR s migrační zkušeností

 • Příprava a zveřejnění metodického sborníku příkladů dobré praxe v oblasti občanského vzdělávání

 • Advokační a aktivizační činnost směrem k politické reprezentaci a veřejné správě - ve spolupráci s advokačním expertem Martinem Rozumkem

 • Závěrečná mezinárodní konference k projektu a tématu občanské participace s účastí odborníků z dalších evropských institucí


Chcete se dozvědět více o tom, co připravujeme? Zajímají vás možnosti zapojení a spolupráce?

Neváhejte se na nás obrátit na emailu sarka@demokraticke-vzdelavani.cz, či na telefonním čísle 601 166 750.

Přehled aktualit a dění v projektu sledujte ZDE.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

ACF_slogan_2-1536x113.png