PROJEKT PILLOT

Evropský projekt zaměřený na propojování jazykového vzdělávání cizinců se vzděláváním o kultuře a kulturním dědictví.

Projekt probíhá v rámci programu Erasmus+, Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání dospělých. Cílem projektu je prozkoumat existující přístupy k jazykovému vzdělávání v zemích konsorcia a dále vyvinout nové postupy pro integrovanou výuku cizího jazyka a kultury. Partnery projektu z pěti evropských zemí tvoří kulturní instituce (muzea), neziskové organizace vzdělávající cizince a jazyková škola. Projekt nabídne množství aktivit, jak pro cizince a uprchlíky v partnerských zemích (workshopy a semináře), tak pro odborníky a edukátory z oblasti kulturních institutcí a integrace cizinců a uprchlíků (průzkumy, školení a semináře).

Aktuality o projektu a jeho aktivitách budou zveřejňovány na webové stránce a na facebookové platformě projektu.

Název projektu: Promoting inclusive language learning opportunities through local culture and heritage for learners with refugee and migrant background

Termín realizace: 1. 12. 2023 - 30. 11. 2025

Novinky z průběhu projektu jsou dostupné na:

                       

Partneři:

Muzeum Varšavy - Polsko (koordinátor projektu)

Transylvánské etnografické muzeum - Rumunsko

Centrum demokratického vzdělávání - Česká republika

Lux Langues SA - Lucembursko

Stazione Utopia - Itálie

Kontakt:

email: sarka@demokraticke-vzdelavani.cz
telefon: +420 601 166 750