PŘÍRUČKA PROJEKTU CITIZEN OF THE WORLD

Společně s organizacemi ze Švédska a Itálie jsme v rámci projektu Citizen of the World dokončili manuál s materiály a aktivitami v oblasti integrace cizinců.

Cílem této příručky je poskytnout podporu a použitelný nástroj pro pracovníky z různých oblastí, kteří se ve své praxi setkávají s cizinci. Příručka obsahuje tři hlavní kapitoly, které představují jak teoretická východiska přístupu, který tým projektu zvolil, tak na praktické příklady dobré praxe a aktivity.

Příručka vychází z praktických zkušeností v jednotlivých partnerských zemích projektu (ČR, Švédsko a Itálie). Obsah a aktivity byly v přípravné fázi otestovány v praxi mezi odborníky i migranty. Příručka je strukturována jako praktický nástroj, který lze snadno začlenit do přípravy vzdělávacích aktivit pro cizince.

Příručka v anglickém i českém jazyce je dostupná volně ke stažení ve formátu pdf ZDE


Dvouletý mezinárodní projekt Citizen of the World (COTW), spolufinancovaný EU v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2 - Kooperativní partnerství pro solupráci, probíhá od 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022.

Projekt je zaměřen na na vzdělávání dospělých migrantů a uprchlíků. Cílem je vytvoření praktických vzdělávacích materiálů vytvořených na míru pracovníkům, kteří se s migranty setkávají v praxi. Výsledkem projektu je příručka týkající se dobré praxe práce s migranty a interaktivní online platforma, která má za cíl posílit kompetence v práci s migranty.

Více o projektu najdete ZDE