ONLINE DOUČOVÁNÍ V CDV

 

Naše doučování nadále poskytujeme v plném rozsahu. Lektoři Žaneta a David si pro děti připravují poutavá cvičení na dálku a dětem pomáhají s jejich aktuální látkou a úkoly ze školy.

 

Informace ohledně doučování vám poskytneme na e-mailu: sarka@demokraticke-vzdelavani.cz

 

 

Jak lektoři a děti doučování hodnotí, si můžete přečíst zde:

 

Po uzavření škol jsme s doučováním češtiny nepřestali, pouze jsme se přesunuli do virtuálního prostoru, na skype. Stejně jako jindy jsou i teď lekce rozdělené podle věku a schopností dětí na začátečníky a pokročilé. Snažím se s žáky především opakovat - vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, větné členy... prostě všechny ty věci, co nám pořád dělají problém Využíváme různých internetových stránek, které jsou na češtinu zaměřené, procvičujeme diktáty nebo třeba slovní zásobu.  Myslím, že počáteční problémy se nám už docela podařilo "vychytat" a doučování i v této komplikované době docela dobře funguje.

(Žaneta, lektorka doučování češtiny)  

 

Doučování je v pohodě, stejně do školy nechodím, tak je dobrý mít alespoň něco.

(Veronika, doučování češtiny a matematiky)

 

Online doučování se mi líbí stejně jako obyčejně. Je to skvělé, že teď online doučování máme.

(Katka, doučování češtiny a matematiky)

 

Doučování se mi líbí a moc.

(Máša, doučování češtiny)