OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ: STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ

Ve spolupráci s organizací Demokratiezentrum Wien a dalšími místními  institucemi jsme pro děvět pracovníků s mládeží z Česka uskutečnili cestu za poznáním nových přístupů v občanském vzdělávání.

V rámci partnerství s Demokratiezentrum Wien jsme ve dnech 24.-26. 4. 2023 realizovali praktickou vzdělávací cestu zaměřenou na témata občanské vzdělávání a participace mládeže.

Společně s námi se cesty zúčastnili pracovníci s mládeží z 5 různých koutů napříč Českem, a to z Prahy, kraje Karlovarského, Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina. Účatníci se sešli ze sedmi různých vzdělávacích organizací: Youth Included, Hodina H, TYMY Centrum, Participation Factory,  Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš a Brno for you.

Poznali jsme činnost a inspirativní přístupy 6 organizací občanské společnosti a badatelských institucí, které #sodvahou ve Vídni skrze vzdělávací aktivity podporují mladou generaci:

Demokratiezentrum Wien nám představilo své workshopy pro školní mládež a dialogickou didaktickou metodu, kterou během přibližování témat jako prevence extremismu, lidská práva a demokracie tamní lektoři používají.

Poznali jsme také vzdělávací projekt pro učitele CiviMatics, ve kterém badatelé Universität Wien propojili občanské vzdělávání s přírodními vědami na tématu klimatického kolonialismu. Multidisciplinární propojení politické vědy s matematikou se skvěle osvědčilo.

PolEdu - Politics & Education je projekt, kterému se neskutečně daří zaujmout a informovat mládež v politických tématech jednoduchou a inovativní formou.

Vzdělávací centrum rakouského parlamentu Österreichisches Parlament nám představilo své interaktivní, na demokracii zaměřené workshopy, kterých se během roku zúčastní 9000 školáků a mladých dospělých.

V interaktivní expozici Human Rights Space jsme získali inspiraci, jak dětem a mládeži přiblížit lidská práva skrze vlastní zkušenost.

Na závěr jsme navštívili Dokumentationsarchiv Des Österreichischen Widerstandes, výzkumné centrum a archiv, jehož badatelé se v archivech rozhodně neschovávají a vzdělávají učitele a studenty v tématech prevence extremismu a antisemitismu na základě vědeckých poznatků v oblasti historie a soudobých dějin.

Na fotografie ze studijního výjezdu se můžete podívat ZDE

Setkání jsme připravili v rámci vzdělávacího projektu podpořeného Active Citizens Fund.

Cestu jsme realizovali v rámci projektu Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.