Kontaktujte nás: 721 380 313

Mongolský večer

Centrum demokratického vzdělávání zve veřejnost na své již páté sousedské setkání, tentokrát zaměřené na Mongolsko. Akce proběhne 11. června 2018 od 17 do 21 hodin ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7.

Mongolsko se nachází ve střední Asii a hraničí na severu s Ruskem a na jihu s Čínskou lidovou republikou. Země je dvakrát větší než ČR a zároveň ale patří mezi státy s nejnižší mírou zalidnění. Většinu země pokrývají stepi a hlavní obživou se proto stalo kočovné pastevectví.

Tolik základní informace o Mongolsku, ale jak se v něm žije, proč ho místní opouštějí a přijíždějí do ČR pracovat, co by nám doporučili k vidění, jak tráví Mongolové volný čas a jak se sžili s Českou republikou?

To už se otázky, na které vám odpoví sousedské setkání a program, který si mongolská komunita v Česku připravila.

S čím se během večera seznámíte?

Hra na tradiční hudební nástroj Morin khuur

Stavba jurty

Diskuse na téma Pracovní migrace - Mongolsko a ČR

Povídání o cestování do Mongolska

Mongolské občerstvení

Těšíme se na Vás!