Mongolský večer

Centrum demokratického vzdělávání zve veřejnost na své již páté sousedské setkání, tentokrát zaměřené na Mongolsko. Akce proběhne 11. června 2018 od 17 do 21 hodin ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7.

Mongolsko se nachází ve střední Asii a hraničí na severu s Ruskem a na jihu s Čínskou lidovou republikou. Země je dvakrát větší než ČR a zároveň ale patří mezi státy s nejnižší mírou zalidnění. Většinu země pokrývají stepi a hlavní obživou se proto stalo kočovné pastevectví.

Tolik základní informace o Mongolsku, ale jak se v něm žije, proč ho místní opouštějí a přijíždějí do ČR pracovat, co by nám doporučili k vidění, jak tráví Mongolové volný čas a jak se sžili s Českou republikou?

To už se otázky, na které vám odpoví sousedské setkání a program, který si mongolská komunita v Česku připravila.

S čím se během večera seznámíte?

Hra na tradiční hudební nástroj Morin khuur

Stavba jurty

Diskuse na téma Pracovní migrace - Mongolsko a ČR

Povídání o cestování do Mongolska

Mongolské občerstvení

Těšíme se na Vás!