CESTY K DEMOKRATICKÝM A OBČANSKÝM KOMPETENCÍM

V březnu 2024 jsme v rámci projektu Active Citizens Fund dokončili sborník pro pracovníky s mládeží, který navazuje na sérii lekcí realizovaných v roce 2023 a 2024.

Chcete získat inspiraci na zajímavé aktivity pro děti a mládež použitelné ve formálním i neformálním vzdělávání? Zajímá vás, jak k občanství a demokracii přistupují edukátoři z různých evropských zemí?

Jakými metodami a aktivitami u mládeže podpořit demokratické kompetence a zájem o věci veřejné?

Náš nový sborník můžete v digitální podobě bezplatně získat skrze formulář ZDE


Kontakt:
Centrum demokratického vzdělávání

Sborník vznikl v rámci projektu Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.