CDV ZAHÁJILO REALIZACI PROJEKTU "CITIZEN OF THE WORLD"

Centrum demokratického vzdělávání začalo od 1. 10. 2020 s realizací mezinárodního projektu Citizen of the World (COTW), financovaného EU v rámci programu Erasmus+.

Projekt je zaměřen na na vzdělávání dospělých marginalizovaných cizinců. Jeho cílem je skrze pilotní transnacionální kvalitativní výzkum zmapovat potřeby migrantů v partnerských zemích. Projekt následně směřuje k vytvoření praktických vzdělávacích materiálů vytvořených na míru profesionálům, kteří s migranty pracují. Výsledné materiály budou otestovány v praxi u vybraných sociálních a interkulturních pracovníků s cizinci. Výsledkem projektu bude praktický sborník týkající se dobré praxe práce s migranty a interaktivní online platforma s nástroji pro pracovníky s cizinci, která má za cíl posílit kompetence v práci s migranty.Aktuality o projektu a jeho aktivitách můžete sledovat na webové stránce či na facebookové platformě projektu.

COTW logo.jpg
Partneři:

Vetlanda Lärcentrum, Švédsko - koordinátor projektu

Centrum demokratického vzdělávání, Česká republika

CESIE, Itálie

O.M.A.H.A.I., Island

 

Kontaktní osoba projektu:

Šárka Paličková

email: sarka@demokraticke-vzdelavani.cz
telefon: +420 601 166 750