NABÍDKA WORKSHOPŮ PRO ŠKOLY

CDV nabízí workshopy, které mají za cíl mladým lidem v celé České republice přiblížit základy demokracie, aktivního občanství, mediálních kompetencí a Evropské unie v různých kontextech. Program workshopů žákům a mládeži ukazuje, jak mohou podporovat demokratické hodnoty a vystupovat proti nedemokratickým postojům ve společnosti. Můžete si vybrat ze seminářů na různá témata. Vhodný workshop pro vás rádi v našem lektorském týmu upravíme i na míru pro věkovou skupinu vašich žáků a studentů. Těžiště všech workshopů se týká problematiky demokratického vzdělávání.

Workshopy realizujeme bezplatně na základních a středních školách ve všech krajích ČR. Nabídka je určena primárně pro vyšší ročníky druhého stupně základních škol a střední školy. Workshopy realizujeme vždy pro maximálně 1 skupinu (třídu) žáků v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

V případě zájmu o realizaci workshopu na své škole nás kontaktujte na emailu info@demokraticke-vzdelavani.cz nebo na tel. čísle 601 166 750.

 

Demokratická dílna

Workshop interaktivní formou představí klíčové koncepty demokratické angažovanosti a občanství. Je důležité motivovat mladé lidi, aby se účastnili voleb a uplatňovali tak svá práva, ale je také důležité je podporovat v tom, aby se ve volbách rozhodovali samostatně. Workshop přispěje ke zvyšování povědomí o volebních procesech a budování volebních znalostí u mladých lidí jakožto potenciálních prvovoličů. Společně s lektorem žáci prozkoumají význam demokracie, její výzvy v současné společnosti a to, jak se do demokracie zapojit. Program interaktivní formou usiluje o zapojení a motivaci mladých lidi k účasti na demokratickém životě společnosti.

Dílna Evropa: Poznáváme Evropskou unii

Proč vůbec existuje Evropská unie? Kde a jak může Česko v EU rozhodovat? Mají rozhodnutí v EU dopad na náš vlastní život? Jak můžete přispět k jejich utváření? Žáci se dozvědí zajímavosti o Evropském parlamentu a Evropské komisi a společně s lektorem se budou zabývat každodenními tématy, jako je euro, cestování po Evropě, další evropské země a proč je spolupráce mezi členskými státy důležitá a užitečná.

Dílna participace

Jak funguje participace? Jak se společně rozhoduje a jak se vypořádat s jinými názory? Aktivní účast na rozhodovacích procesech a hodnota rozmanitosti v demokracii jsou hlavním tématem této dílny. Společně se žáky prozkoumáme, jak se zasadit o demokratická práva a hodnoty, jako je rovnost a tolerance.

Dílna lidská práva a mezikulturní porozumění

Interaktivní dílna zaměřená na výchovu k demokracii a témata související s mezikulturním porozuměním a problematikou lidských práv. Aktivity podporují rozvoj interkulturního povědomí a prevenci xenofobie a předsudečného jednání. Jak vznikají předsudky? Co to je diskriminace? Demokracie není pouze politická forma, ale také společenství, jehož hodnotou jsou lidská práva a respekt.

 

Nabídka dílen vychází z přesvědčení, že každá dobře fungující demokracie musí být založena na demokratických hodnotách, postojích a praxi, což implikuje demokratickou kulturu, kterou podporují a prosazují demokratičtí občané. Cílem je posílit demokratické kompetence mladých lidí - jejich povědomí, hodnoty, postoje a dovednosti.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

ACF_slogan_2-1536x113.png