Kontaktujte nás: 721 380 313

KVÍZOVÉ OTÁZKY A SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Následující otázky se týkají témat, kterými se zabýváme nebo se kterými se setkáváme, a jen jedna odpověď v každé otázce je správná. Správné odpovědi naleznete na konci stránky. Přejeme hodně štěstí :) 

1. Jak zní oficiální definice pojmu „demokracie“?

a) Vláda lidu

b) Neexistuje

c) Vláda většiny

2. Kde byly první pokusy o demokracii?

a) V městských státech obchodních Féničanů

b) Na vesnicích mezi řeckými rybáři

c) V Římě

3. Ve Francii vznikla v roce 1789 „Deklarace práv člověka a občana“. Jaké na ní byly spíše reakce?

a) Pozitivní - deklarace byla brzy úspěšně aplikována ve všech evropských státech

b) Negativní - předmětem zákonodárství se stala až dlouhou dobu poté

4. Čím se nezabývá organizace Centrum demokratického vzdělávání?

a) Doučováním dětí cizinců

b) Přednáškami o migraci na základních školách

c) Pomocí s hledáním práce pro cizince

5. Kolik dětí je v Centru demokratického vzdělávání zaregistrováno na doučování? (k datu 28. 3. 2018)

a) 205

b) 107

c) 59

6. Z jaké země nejvíce pochází děti cizinců, kteří chodí na doučování do Centra demokratického vzdělávání?

a) Slovensko

b) Rusko

c) Ukrajina

7. Do jaké země patří tento typ písma: Հայոց գրեր?

a) Rusko

b) Nová Guinea

c) Arménie

8. Co znamená, když žena nosí indické bindi (tečka) na čele?

a) Je vdaná

b) Je svobodná

c) Nechce se vdávat

9. Před kým nesmrkat?

a) Kubáncem

b) Vietnamcem

c) Slovákem

Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) c, 5) b, 6) c, 7) c, 8) a, 9) b